Wednesday, 27 September 2017 11:10

הנגרייה הקהילתית יוצאת לדרך

  

בניית הנגרייה הקהילתית לתושבים ולנוער מאחורי "בית תומר", הסתיימה בימים אלה.


מכולת הפח הישנה ליד בית הנוער וסביבתה הפכה לנגריה יפה ומאורגנת, היוזמה הייתה של חבר המעוצה עופר כהן , כל עבודות הבנייה התבצעו ע״י מתנדבים, חומרי הגלם נרכשו מתמיכת המועצה ותרומות וכל ציוד הנגרות נתרם ע״י משפחת שניידר, שהתגוררה בעבר בכפר ורדים.


הנגרייה הקהילתית תהווה מקום מפגש קהילתי נוסף בכפר ורדים, בדגש על עבודה משותפת בין בני נוער לאוכלוסייה המבוגרת בכפר, בפעילות הנגרייה הקהילתית.


הנגרייה תופעל ע"י מתנדבים, בהובלה של עופרה קרסנטי רכזת הפרויקטים במרכז הקהילתי. הנגרייה הקהילתית תהיה פתוחה לקהל הרחב ותאפשר לכל מי שחלם לעבוד עם עץ או להתנסות בעבודה עם עץ, להגשים את החלום.


המתנדבים בנגריה הקהילתית יעסקו בבניית ריהוט לטובת המבנים הציבוריים בכפר ורדים, בדגש על הגנים ובתי הספר. בהמשך יופעלו חוגי נגרות והתושבים מוזמנים להירשם במרכז הקהילתי.


סיון יחיאלי ראש המועצה המקומית כפר ורדים:  "תודה רבה  לחבר המועצה עופר כהן, לז׳אק בן זקן, יוסי כהן, רפי בוגנים לעופרה קרסנטי וכמובן לבועז בן פורת רכז הנוער ובני הנוער,

שבלעדיהם הפרויקט הזה לא היה יוצא אל הפועל".


 

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום