Tuesday, 07 November 2017 09:41

קצה אור למערכת הבריאות בצפון

                                                                                                6/11/17

המחלקות הפנימיות במרכז הרפואי לגליל ישופצו בתקציב כולל של 40 מיליון ש״ח וייבנו חדרי ניתוח חדשים

 

בפגישה שהתקיימה ביום חמישי 2/11/17, בלשכתו של ראש המועצה המקומית כפר ורדים, מר סיון יחיאלי, השתתפו מנכ״ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב והנהלת המשרד הבכירה. עוד השתתפו בפגישה גב׳ סיגל שאלתיאל הלוי ראשת מועצה תעשייתית תפן, מר משה דוידוביץ סגן ראש מועצה אזורית מטה אשר, מר מיכאל אילוז יו״ר עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל וגב׳ יעל רון מנכ״לית אשכול גליל מערבי.

הפגישה התקיימה כחלק מהדיאלוג המתמשך בין ראשי הרשויות בגליל המערבי להנהלת משרד הבריאות, דיאלוג שהחל לאחר שהתברר שהמרכז הרפואי לגליל עומד בפני קריסה והרשויות בגליל עם עמותת הידידים והתושבים יצאו למאבק לשיפור שירותי הבריאות.

 

משה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות: ״אנחנו מכירים בעובדה שמערכת הבריאות בפריפריה ובצפון הייתה מקופחת במשך שנים ארוכות. השר החליט לשים את הפריפריה בראש סדר העדיפויות ולהיות בקשב מלא לצרכים. נקים צוות עבודה משותף - משרד הבריאות, משרד האוצר ונציגי אשכול גליל מערבי. בבסיס עבודת הצוות תעמוד נוסחת הקפיטציה - הקצאת תקציבים לקופות החולים. בנוסף, אנחנו עושים עבודה מעמיקה בנושא המתנה לתורים ואני כבר יכול לבשר שנעביר תקציבים לשיפוץ המחלקות הפנימיות, בניית חדרי ניתוח וכן לביצוע תכנית מקיפה בקהילה״.

 

סיון יחיאלי, ראש מועצה מקומית כפר ורדים וראש צוות העבודה מול משרד הבריאות: אני מבקש להודות בשם כל צוות האשכול, למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ולכל הצוות הבכיר שאתו על פגישה עניינית ומוצלחת, המביאה בשורה לבית החולים לגליל המערבי ולקהילות האשכול. תודה רבה ליו"ר האשכול מר שלמה בוחבוט, שנטל על עצמו את הובלת הנושא. הסיכום שהושג הוא המשך ישיר לפגישתם של שלמה בוחבוט ושר הבריאות - הרב ליצמן.

תודה לכל שותפינו, ראשי הרשויות מהאשכול, למנכלית אשכול גליל מערבי - יעל רון, ליו"ר אגודת הידידים של בית החולים - מיכאל אילוז, למנכ"ל האגודה - אמיר ירחי וכמובן - לרעיה שטראוס. יחד עם בית החולים ומשרד הבריאות נמשיך לפעול לטובת מערכת הבריאות בגליל המערבי.

 

שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות-תרשיחא ויו״ר אשכול גליל מערבי: ״אני מברך את חבריי ראשי הערים והמועצות שהחליטו לקדם נושא חשוב זה ביחד עם עמותת ידידי המרכז הרפואי. זה לא מובן מאליו שבזה יעסקו ראשי ערים. אחרי מאבק על זכויותינו הצלחנו להגיע להידברות עם הנהלת משרד הבריאות ובראשה השר ליצמן. הבשורה על שיפוץ המחלקות הפנימיות ובניית חדרי הניתוח וכן הבשורה על קידום תכניות בקהילה הן ההתחלה של תכנית השקעות לשיפור שירותי הבריאות בגליל המערבי. נמשיך ביחד עם משרד הבריאות לקדם השקעות נוספות״.

 

 

 

 

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום