Tuesday, 30 April 2019 11:15

הרשמה לפעוטוני החורש

ההרשמה לפעוטוני החורש לשנה"ל תש"פ נפתחה.  

 

לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת הפעוטונים אינס מלמוד: 0524296717

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום