פרוטוקול ועדת תמרור 05/2020

 

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום