Sunday, 06 January 2019 11:07

הגליל המערבי גדול מסכום חלקיו

6/1/18

 

ביום חמישי 3/12/18 ביקר בכפר ורדים יו"ר קרן ההשקעות JVP וארגון יוזמה לאומית ד"ר אראל מרגלית למפגש עם הנהגת האזור: ארקדי פומרנץ, ראש עיריית מעלות תרשיחא, גבי נאמן ראש המועצה המקומית שלומי, שמעון גואטה ראש מועצה אזורית מעלה יוסף , משה דווידוביץ ראש מועצה אזורית מטה אשר, יעל רון מנכ"לית אשכול גליל מערבי .

כמו כן הוזמנו למפגש, רונן מרלי, ראש עירית נהריה, שמעון לנקרי, ראש עירית עכו, יאסר גדבאן ראש המעוצה המקומית כסרא סמיע, מודי סעד ראש המועצה יאנוח ג'ת שנבצר מהם להגיע לאור התחייבויות קודמות.

מטרת המפגש היתה בדיקת האפשרות לקדם מהלך כלכלי אזורי עם היזם אראל מרגלית כדי לשכפל את ההצלחה הכלכלית שיצר בירושלים בבאר שבע וכעת בגליל המזרחי.

אייל שמואלי ראש המועצה המקומית כפר ורדים: "רק אם נפעל יחד ונמתג את האזור סביב נושא חדשני כלכלי אחד בשילוב מוסדות החינוך נצליח לגבש תכנית שהממשלה תאמץ ותקצה תמריצים מיוחדים, נביא משקיעים, חברות גדולות והכי חשוב נייצר מקומות עבודה איכותיים לצעירים באזור. אחד העוגנים המרכזיים בשמירת ילדינו באזורינו.  כמו שאראל מרגלית אומר: אם חדשנות יכולה לשנות עיר כמו ירושלים חדשנות יכולה שלנות אזור שלם".

רק אם נפעל יחד ונמתג את האזור סביב נושא חדשני כלכלי אחד בשילוב מוסדות החינוך נצליח לגבש תכנית שהממשלה תאמץ ותקצה תמריצים מיוחדים, נביא משקיעים, נביא חברות גדולות והכי חשוב נייצר מקומות עבודה איכותיים לצעירים באזור ,אחד העוגנים המרכזיים בשמירת ילדנו באזורינו.
כי כמו שאראל מרגלית אומר: אם חדשנות יכולה לשנות עיר כמו ירושלים חדשנות יכולה לשנות אזור שלם !

רק אם נפעל יחד ונמתג את האזור סביב נושא חדשני כלכלי אחד בשילוב מוסדות החינוך נצליח לגבש תכנית שהממשלה תאמץ ותקצה תמריצים מיוחדים, נביא משקיעים, נביא חברות גדולות והכי חשוב נייצר מקומות עבודה איכותיים לצעירים באזור ,אחד העוגנים המרכזיים בשמירת ילדנו באזורינו.
כי כמו שאראל מרגלית אומר: אם חדשנות יכולה לשנות עיר כמו ירושלים חדשנות יכולה לשנות אזור שלם !